Missie (waar staan we voor?)

Odd Fellows brengen mensen bij elkaar die, door verdieping en ontwikkeling van ieders kwaliteiten, willen bijdragen aan meer verdraagzaamheid en harmonie in de samenleving en tot steun willen zijn van anderen.

Visie (waar gaan we voor?)

Odd Fellows hechten veel waarde aan vriendschap, liefde en het zoeken naar waarheid. De onderlinge band wordt gevoed en versterkt door de aard van de ontmoetingen, de verdiepende gesprekken en de gezamenlijke maatschappelijke activiteiten die bedoeld zijn als bijdrage aan een betere wereld.

Kernwaarden.

Wij zijn met onze inbreng mede verantwoordelijk voor datgene wat in de samenleving gebeurt en handelen daarnaar.

We treden ieder mens met respect en zonder vooroordelen tegemoet. Afkomst, religie, opleiding of maatschappelijke positie vinden wij niet belangrijk. Vanuit een positieve levenshouding gaat het ons niet om WAT je bent, maar WIE je bent.