Ben jij ook op zoek naar een manier om het verschil te maken en deel uit te maken van iets dat groter is dan jezelf?  Hartelijk welkom op de site van de Odd Fellows.

Wij geloven dat het leven een verbintenis is met de tijd die je gegeven is om het karakter van ons mens zijn te verbeteren en daarmee bij te dragen aan een betere en meer harmonieuze samenleving. Deze verbetering begint altijd bij jezelf, bij je eigen manier van denken en de manier waarop je kijkt naar jezelf en de wereld om je heen. Door zelfkennis leer je je eigen sterke en zwakke punten kennen en accepteren. En volgens ons heb je deze kennis nodig om in harmonie om te gaan met je medemens.

Universele waarden.

Wij spreken elkaar daarbij altijd aan op gezonde filosofische principes en op universele waarden als vriendschap, liefde en de zoektocht naar waarheid. Wij zien zoeken naar waarheid als zoeken naar duidelijkheid over de zin van ons leven. Telkens als een klein stukje waarheid wordt gevonden, zullen we proberen het te gebruiken om onszelf en onze medemens beter te begrijpen.

Internationale orde.

We maken deel uit van een internationale orde, die twee eeuwen bestaat. Deze geschiedenis heeft ons verrijkt met een groot gedachtegoed, dat je op veel plaatsen terug vindt in onze orde, bijvoorbeeld in het gebruik van symbolen die een belangrijke rol spelen en in teksten die gebaseerd zijn op eeuwen oude bronnen.

Loges.

De orde kent loges die voor ons een wekelijkse of tweewekelijkse ontmoetingsplaats zijn waar we naar uitzien en inspiratie opdoen. Na verwelkoming sluiten we ons even af van de buitenwereld voor bezinning. Het is een uurtje van aandacht en rust rond een bijdrage van één van de leden en de daarbij behorende ritualen en voor de avond gekozen muziek. De ordening binnen de bezinning draagt bij aan herkenning, saamhorigheid en vertrouwen. Door dat alles worden we telkens opnieuw toegerust om onze verantwoordelijkheid voor onszelf en voor de ons omringende wereld  beter te kunnen dragen en toe te passen.

Daarnaast functioneren de loges voor ons ook als een ontmoetingsplaats waar we kunnen discussiëren over wat de bijdrage ons gebracht heeft en waar we het leven van alle dag met elkaar delen. Onder het genot van een drankje en een hapje ontstaan soms vriendschappen voor het leven. Maar er is ook aandacht voor zieken, leden die tijdelijk de loge niet kunnen bezoeken of partners die alleen kwamen te staan.

Maatschappelijke betrokkenheid.

Binnen de loge en buiten de loge is het van groot belang ieder mens met respect en zonder vooroordelen tegemoet te treden. Afkomst, religie, opleiding of maatschappelijke positie vinden wij niet belangrijk. Vanuit een positieve levenshouding gaat het ons niet om WAT je bent, maar om WIE je bent.

Onze maatschappelijke betrokkenheid krijgt vorm in activiteiten die gericht zijn op ondersteuning en ontplooiing. Loges kunnen maatschappelijke activiteiten in logeverband organiseren, b.v. het bijhouden van een tuin van een hospice, een boekhandel beheren waarvan de winst voor het goede doel bestemd is, enz. Daarnaast zullen velen van ons individueel betrokken kunnen zijn bij vrijwilligerswerk zoals het ondersteunen van ouderen of zwakkeren in de samenleving.

Organisatie.

Mannen en vrouwen kunnen hun eigen loge hebben, maar er zijn ook loges waarbij mannen en vrouwen in één loge bij elkaar komen (gemengde loges). De leden van elke loge vormen een eigen vereniging met eigen bestuur  en samen zijn die verenigingen leden van een overkoepelende organisatie: de Grootloge van Nederland en België.  Op haar beurt is deze Grootloge weer onderdeel van the Independent Order of Odd Fellows (IOOF).

 

Klik hier de kaart aan voor een loge bij jou in de buurt.

Grootmeester.

We maken veel gebruik van symbolen, deze hebben vaak meer zeggingskracht dan woorden. Het is gebruikelijk dat iedere nieuw gekozen Grootmeester een speldje ontwerpt met een zelfgekozen symbool.

Benieuwd naar het speldje? Klik dan hier.

Geïnteresseerd?

Alleen jij kunt beoordelen of het lidmaatschap van een loge bij je zou passen. Wil je uitvoeriger informatie over achtergronden, geschiedenis, missie / visie / kernwaarden dan verwijzen we je graag naar onze uitgebreide brochure. Wij nodigen je uit om die brochure via deze site bij het Centraal Secretariaat aan te vragen die je ook in contact kan brengen met een dichtbij zijnde loge.

 

Contactformulier.