Odd Fellows zijn verschillend van elkaar, maar erkennen allemaal een hogere macht. Aan dit begrip kan ieder van ons zijn eigen betekenis geven. Het begrip kan men religieus opvatten, maar ook anders. En dat staat vrij. We zoeken vanuit een oprechte interesse in elkaar naar wat ons bindt en we zetten ons in om te overbruggen wat ons scheidt. Door deze respectvolle grondhouding ontstaat een unieke sfeer van verdraagzaamheid en harmonie.